БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ БАПФ

Устав Кодекс по професионална
етика
Правила за набиране и
разходване на средства
Членове на ръководни
органи
Актуално

Управителен съвет на БАПФ

Председател:          Лиляна Петрова

Зам.председател:    Стоян Георгиев

Главен секретар:    Станислав Златков

Членове:                 Албена Маринова

                               Станка Маркова

 

 

Контролна Комисия на БАПФ 

Председател:    Елизабет Петкова

Членове:           Ваня Алексиева

                         Даниела Лозанова

 

Комисия по професионална етика  на БАПФ

Председател: Ренета Цветкова

Членове:        Татяна Шейретова

                      Мирослав Стефанов

 

Национален съвет по качество

Председател:      Циклама Павлова

Зам.пресдедател:Милена Владимирова

Членове :            Вера Александрова

                           Инна Нацкова

                           Станимир Калайджиев

 

Член на Висшия съвет по фармация :       Лиляна Петрова