начало

Събрание в сградата на РЗИ – Кърджали 28.03.2019- 15.00


 НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ кЪРДЖАЛИ

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Кърджали свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в сградата на  РЗИ – Кърджали на адрес гр. Кърджали, ул. „Ген.Вл.Стойчев“ № 2 зала "Дом на здравето" от 15.00 ч. на 28.03.2019 г. (четвъртък).


2019-03-04 18:52:53

Събрание в сградата на РЗИ – Шумен 13.03.2019


 НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА шУМЕН

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Шумен свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в сградата на  РЗИ – Шумен на адрес гр. ШУМЕН, пл. „Освобождение“ № 1  от 13.00 ч. на 13.03.2019 г. (сряда).


2019-02-23 11:13:45

Събрание в сградата на РЗИ – Варна 07.03.2019


НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Варненска ОБЛАСТ

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Варна свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в сградата на  РЗИ – Варна на адрес гр. Варна, ул. „Брегалница“ № 3 зала "Каприлян" от 18.30 ч. на 07.03.2019 г. (четвъртък).


2019-02-22 18:42:51

Събрание в сградата на РЗИ – Пловдив 24.03.2019
НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Пловдив свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в сградата на  РЗИ – Пловдив на адрес гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1 от 1000 ч. на 24.03.2019 г. (неделя).


2019-02-14 11:47:00

Годишно Отчетно събрание на НСБФБ    На 02.02.2019г. в гр. Пловдив се проведе  Годишното Отчетно събрание на НСБФБ.

Присъстваха колеги от Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Кърджали, Момчилград, Раковски, Перник, Търговище, Каварна,Балчик, Разград,Троян, Козлодуй, Балчик, Благоевград, Дупница, Димитровград,  Плевен, София, Хасково, Шумен, Карлово, Смолян.

2019-02-06 22:46:41
 
първа стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.