начало

Извънредно събрание на РК на БАПФ гр. Плевен на 4.10.2019г


 Управителният съвет на РК на БАПФ на основание  чл.44 ал.3 и чл.48 ал.1 и ал.2   свиква извънреднно заседание на РК на БАПФ на 4.10.2019г от 13.00 ч. в УМБАЛ "Д-р Г.Странски" зала 6 гр. Плевен  Дневен ред :  1.Избор на нов Председател на РК на БАПФ 2. Други     Председател на РК на БАПФ :  Ц. Павлова


2019-09-02 20:59:06

Събрание в гр.Хасково 28.03.2019 - 14.00часа


 НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ хасково

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Хасково свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в Хасково в зала на МБАЛ-ХАСКОВО АД бул.Съединение 49 от 14.00 ч. на 28.03.2019 г. (четвъртък).


2019-03-25 13:57:36

Събрание в Русе 12.03.2019 - 16.00часа


 НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ Русе

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Русе свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в сградата МБАЛ Русе Хирургичен Блок конферентна зала "Канев" ул. Независимост 2 от 16.00 ч. на 12.03.2019 г. (вторник).

2019-03-08 07:15:38

Събрание в сградата на РЗИ – Разград 19.03.2019 - 15.00часа


 НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ Разград

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Разград свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в сградата РЦЗ гр.Разград ул. ул. "Кирил и Методий" № 8. от 15.00 ч. на 19.03.2019 г. (вторник).

2019-03-08 07:00:05

Събрание насрочено от РЗИ – Бургас 13.03.2019 - 15.30часа


 НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Бургас свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в Бургас в Аулата на административния корпус на "УМБАЛ-Бургас" АД от 15.30 ч. на 13.03.2019 г. (сряда).


2019-03-04 19:05:36
 
първа стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.