начало

Събрание в Русе 12.03.2019 - 16.00часа


 НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ Русе

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Русе свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в сградата МБАЛ Русе Хирургичен Блок конферентна зала "Канев" ул. Независимост 2 от 16.00 ч. на 12.03.2019 г. (вторник).

2019-03-08 07:15:38

Събрание в сградата на РЗИ – Разград 19.03.2019 - 15.00часа


 НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ Разград

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Разград свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в сградата РЦЗ гр.Разград ул. ул. "Кирил и Методий" № 8. от 15.00 ч. на 19.03.2019 г. (вторник).

2019-03-08 07:00:05

Събрание насрочено от РЗИ – Бургас 13.03.2019 - 15.30часа


 НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Бургас свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в Бургас в Аулата на административния корпус на "УМБАЛ-Бургас" АД от 15.30 ч. на 13.03.2019 г. (сряда).


2019-03-04 19:05:36

Събрание в сградата на Килийно училище – Кюстендил 25.03.2019


НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ кЮСТЕНДИЛ

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Кюстендил свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в сградата гр. Кюстендил на  в залата на Килийно училище, ул. „Иларион Ловчански“ от 16.00 ч. на 25.03.2019 г. (понеделник). 


2019-03-04 18:46:10

Събрание в сградата на РЗИ – Кърджали 28.03.2019- 15.00


 НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ кЪРДЖАЛИ

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Кърджали свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в сградата на  РЗИ – Кърджали на адрес гр. Кърджали, ул. „Ген.Вл.Стойчев“ № 2 зала "Дом на здравето" от 15.00 ч. на 28.03.2019 г. (четвъртък).


2019-03-04 18:52:53
 
първа стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.