начало

Болният от грип може да зарази всеки в радиус от 2 м


Puls.bg | 18 октомври 2017 Един човек, болен или преносител на грип, може да зарази всеки, намиращ се в радиус по-малко от 2 метра от него. Точно толкова прелитат ситните капчици, които се разнасят из въздуха, когато кихнем или се изкашляме, и които съдържат жизнеспособни грипни вируси. Въздушно-капковото разпространяване на вирусните частици е основната причина за епидемиологичните пропорции на заболяемостта от грип през есента и зимата. А доста голямото за размерите си разстояние, което може да измине вирусът на грипа, запазвайки вирулентността си, го поставя сред първенците по издръжливост на дълги разстояния. За сметка на това обаче вирусът причинител на грип има една своеобразна ахилесова пета – извън тялото, ако не се намира в състава на някое малко слюнчено мехурче, преживява сравнително кратко време. Това ще рече, че заразяване по друг начин, различен от въздушно-капковото предаване, е малко вероятен. За съжаление, при епидемия от грип и при редовно контактуване с повърхности, с които скоро са контактували болни или преносители, заразяванес грип е почти неизбежно събитие. А повърхностите, върху които може да преживее, макар и за кратко, грипният вирус, никак не са малко. Той живее до 2 часа върху железни, пластмасови и други твърди повърхности, и по-кратко върху меки материи като текстил или гума. Това означава, че само едно кихане на болен човек от голям колектив може да разпръсне болестотворни вирусни частици на поне 2 метра около него и да превърне всеки заобикалящ го колега или повърхностите около него в преносители на грип. Изводът е, че войната с грипа трябва да се води на много фронтове – от дръжките на вратите, през клавиатурата, до кухненските прибори на обществени места. Наред с редовното миене на ръцете и дезинфекцирането на потенциално заразените повърхности, основно средство за превенция на грипа е предпазването при контактуване с болни или преносители. Човек, заразен с грип, може да го предаде на околните още преди да е развил симптоми на вирусна инфекция. Опасността от заразяване при контакт с болен е налице и поне в първите 5-7 дни след проява на симптомите. Затова спазването на дистанция е ключов фактор за превенция на заразяването с грип. Фактът, че невинаги можем да отстоим на 2 метра от всеки болен или преносител около нас, изисква именно изрядната хигиена да бъде ключов превантивен фактор. Разбира се, сериозно е и значението на имунитета и на храненето като метод за подсилването му. Добре подготвената имунна система може да пребори сама вируса на грипа, преди той да е нанесъл своите първи поражения.
2018-03-30 15:22:30

Четвърта Национална конференция на бакалавър фармацевтите в България


На 28 и 29 октомври 2017г. в гр.Пловдив в залата на хотел Интелкоп ще се проведе Четвърта Национална конференция на бакалавър фармацевтите в България ,в рамките на която ще се проведе и редовно отчетно изборно събрание При следния дневен ред: 1. Отчет на УС за дейността на сдружението през периода 2014 - 2017 г. Проект за решение: ОС приема отчета на УС и КС за периода 2014- 2017г. 2. Избор на нов управителен съвет и контролен съвет . Проект за решение : ОС избира нов управителен и контролен съвет 3. Избор на нови Комисия по образование и Комисия по етиката. Проект за решение: ОС избира нови Комисия по образованието и Комисия по етика. 4. Разни. Регистрацията на членовете на делегатите или техните пълномощници за участието в работата на Общото събранието започва в 11.00 часа и ще приключи в 11.30 часа на28.10.2017 При липса на кворум, Общото събранието ще се проведе един час по-късно, на същото обявено място и при същият дневен ред, независимо от броя на членовете. 12.09.2017г. Управителен Съвет на НСБФБ
2018-03-30 15:21:12
 
първа стр. предишна стр.